• 12 / 1 / 2022
  • 14/01/2022
  • 20/01/2022
  • 21/01/2022
  • 25/01/2022
  • 31/05/2022
  • 12 / 1 / 2022
  • .
  • .

श्रीम.सलामे मनीषा केवलराम

समता कला व विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिशोर, ता. कन्नड,जि. औरंगाबाद

श्री.काळे संतोष विश्वनाथ

ओम शांती कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,ता.भोकरदन,
जि.जालना

श्री. संदीप कळासारे

बाळकृष्ण कनिष्ठ महाविद्यालय,ता.पूर्णा , जि.परभणी

श्री.मंडलिक गणेश दत्तात्रय

समता कला व विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिशोर, ता. कन्नड,जि. औरंगाबाद

श्री.उबाळे चंद्रशेखर भाऊराव

राजे शहाजी कनिष्ठ महाविद्यालय ,सुलतानपूर, ता.खुलताबाद,जि. औरंगाबाद

श्री.खाडे अश्विनकुमार प्रभाकर

देवी गिरीजामाता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, पि भडजी, ता.खुलताबाद,जि. औरंगाबाद

श्रीम.वर्षा सुधाकर वाघमारे

नवीन स्वतंत्र कला, विज्ञान व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय, मु. पोस्ट. मादळमोही,ता. गेवराई, जि. बीड

श्री. भालेराव गणेश भीमराव

समता कला व विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिशोर, ता. कन्नड,जि. औरंगाबाद

शेख युसूफ बिलाल शेख सय्यद

अख्तर सज्जड उर्दू माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय , गेवराई , जि.बीड

घाटोळे गजानन श्रीरंगराव

राजमाता जिजाऊ कनिष्ठ महाविद्यालय , परभणी

पवार अंकुश उत्तम

लोकमान्य टिळक महाविद्यालय, वडवणी,जि.बीड

गाडगे लक्ष्मीकांत मनोहरराव

राजमाता जिजाऊ कनिष्ठ महाविद्यालय , परभणी

श्रीम. मीनल अर्जुन महाले

श्री.मानसिंगभाऊ पवार कनिष्ठ महाविद्यालय , कला व विज्ञान ढोरकीन ता.पैठण , जि. औरंगाबाद

श्रीम.खिल्लारे जयश्री भगवानराव

श्री.मानसिंगभाऊ पवार कनिष्ठ महाविद्यालय , कला व विज्ञान ढोरकीन ता.पैठण , जि. औरंगाबाद

श्री. कायंदे सुधाकर भीमराव

माउली ज्ञानतीर्थ (स्वतंत्र) कनिष्ठ महाविद्यालय, टाकळी, ता.जि.परभणी

श्रीम.शेख उजमा परवीन शेख आलम

रेणुका उच्च माध्यमिक विद्यालय , सातारा परिसर, औरंगाबाद

श्रीम.मलेका बेगम युसुफ खान

क्रांती उर्दू कनिष्ठ महाविद्यालय, बदनापूर, ता.बदनापूर, जि.जालना

श्रीम. ज्योती बापूराव उघडे

रेणुका उच्च माध्यमिक विद्यालय , सातारा परिसर, औरंगाबाद

श्री. बल्हाळ गणेश सुभाष

नवभारत उच्च माध्यमिक विद्यालय टेंभूर्णी , ता.जाफ्राबाद ,जि.जालना

श्रीम.घुगे विकास बबनराव

स्व.राधाताई मुसळे कनिष्ठ महाविद्यालय , कला वाणिज्य महाविद्यालय ,लिंबाळा, ता.जि.हिंगोली

श्रीम.शांता संपतराव आव्हाळे

प्रगती उच्च माध्यमिक विद्यालय, बदनापूर, पाडेगाव,ता.जि.औरंगाबाद

श्री.खेडकर तृषीनाथ किसान व श्रीम. पाटील श्रद्धा साहेबराव

तोताराम बाबा कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय . सिपोरा,ता.भोकरदन,जि.जालना

श्री. बादाडे रवींद्रकुमार सुदामकुमार

देवगिरी कनिष्ठ महाविद्यालय ,नित्रुड , ता.माजलगाव ,जि.बीड

श्री.डोभाळ गौरव रतन

वसंतराव नाईक उच्च माध्यमिक विद्यालय, ता,सिल्लोड,जि,औरंगाबाद

श्रीम.सुरळकर आर.ए.

कै.पुंडलिकराव पा.माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ,मोहरा ता.कन्नड ,जि .औरंगाबाद

श्री.शिवाजी दिलीप वैराळ

अभिजित कनिष्ठ महाविद्यालय,खासगाव,ता.जाफ्राबाद ,जि.जालना

मोहम्मद मकसूद मोहम्मद शरीफ

एकता ज्युनिअर कॉलेज कला व विज्ञान , अन्वा, ता.भोकरदन,जि.जालना

श्रीम.मुळे पुष्पा रामराव

गोदावरी दुधना कनिष्ठ महाविद्यालय , माजलगाव,बीड

श्री. रामेश्वर नारायण बाबर

अभिजित कनिष्ठ महाविद्यालय,खासगाव,ता.जाफ्राबाद ,जि.जालना

श्री.खानापुरे शिवलिंग भीमाशंकर

ज्ञानसाधना कनिष्ठ महाविद्यालय,जिंतूर रोड,धर्मापुरी,ता.जि.परभणी